JACOBS WEB SİTESİ KULLANICI ŞARTLARI

JACOBS® web-sitesine (''Web-Sitesi'') hoş geldiniz. Bu web-sitesi, şirket merkezi İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower No:10-12/97 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, 0483073172700001 MERSİS numaralı Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (''JACOBS DOUWE EGBERTS'') tarafından sağlanmaktadır.

 

Uygulanabilirlik
Bu kullanım şartları ve koşulları ("Kullanıcı Şartları"), Web-Sitesine yapılan tüm ziyaretler ve Web-Sitesinin tüm kullanımları ile bu Web-Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla size sunulan tüm bilgiler, tavsiyeler ve/veya hizmetler için geçerlidir ("Bilgiler"). Bu Web-Sitesini kullanmakla Kullanıcı Şartlarını kabul etmiş olmaktasınız. Bu Kullanıcı Şartları, JACOBS DOUWE EGBERTS tarafından her zaman değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Değiştirilen veya tadil edilen Kullanıcı Şartları, bu Web-Sitesinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer.

 

Bilgi ve Sorumluluk

Bu sitede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. JACOBS DOUWE EGBERTS, kendisinin veya yönetici çalışanlarının herhangi kasıtlı bir suiistimali veya ağır ihmalinden kaynaklanmadıkça, virüslerin veya Bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık veya eksikliğin neden olduğu zararlar da dahil olmak üzere, Web-Sitesinin kullanımından (veya kullanılamamasından) kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. JACOBS DOUWE EGBERTS, elektronik iletişimlerin teslim edilememesi veya geç teslim edilmesi, elektronik iletişimlerin üçüncü taraflarca veya elektronik iletişim ve virüs iletimi için kullanılan bilgisayar programları tarafından engellenmesi veya manipüle edilmesinden kaynaklanan zararlar, dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik iletişim araçlarının kullanımından kaynaklanan zararlardan da sorumlu olmayacaktır.

 

Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası

Bu Web-Sitesi aracılığıyla veya bu Web-Sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan veya toplanan kişisel bilgiler sadece JACOBS Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanılacaktır. Kullanıcı Şartları, bu Web-Sitesinde yayınlanan JACOBS Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası’na tabi olacaktır.

 

Bağlantılı Siteler

Bu Web-Sitesinde harici internet sitelerine bağlantılar verilebilir. JACOBS DOUWE EGBERTS, bu Web-Sitesine gelen veya bu Web-Sitesinden giden bağlantılar içeren internet sitelerinin kullanımından veya içeriğinden sorumlu olmayacaktır. JACOBS Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin bu harici sitelerde veya bu harici siteler aracılığıyla işlenmesi bakımından geçerli değildir.

 

Fikri Mülkiyet

Aksi belirtilmedikçe, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, bu Web-Sitesine ve Bilgilere ilişkin tüm haklar, JACOBS DOUWE EGBERTS'e aittir. Kullanıcılar, Web-Sitesini ve Bilgileri okuyabilir ve bunları, örneğin yazdırarak veya kaydederek, kendi kişisel kullanımları için kopyalayabilir. Web-Sitesinin ve Bilgilerin diğer tüm kullanımları, örneğin, Web-Sitesinin (bir kısmının) harici bir harici internet sitesine kopyalanması veya harici bir internet sitesinde çoğaltılması veya Web-Sitesi ve başka bir internet sitesi arasında bağlantı, hipermetin bağlantıları veya derin bağlantılar oluşturulması veya diğer kullanımlar, JACOBS DOUWE EGBERTS'in ön yazılı onayına tabidir.


"JACOBS®" ve bu Web-Sitesinde yer alan diğer tüm ticari markalar, KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (''KDE''), JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. veya bağlı kuruluşlarının ve/veya iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır.

 

 Feragatname

JACOBS DOUWE EGBERTS, bu Web Sitesinde doğru bilgi sağlamak için çaba göstermesine rağmen, burada sunulan bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu nedenle, Web Sitesindeki tüm materyaller ("materyaller") ve bilgiler "OLDUĞU GİBİ" sunulur ve JACOBS DOUWE EGBERTS, bu materyale ilişkin ticari uygunluk, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi konularında açık veya örtülü herhangi bir taahhüt veya garantiyi açıkça reddeder. Şayet, bu Web-Sitesinde herhangi bir materyal (metin, resim, ses, yazılım, içerik, bilgi vb.) yayınlamanız ya da bunları JACOBS DOUWE EGBERTS'e e-posta yoluyla ya da başka bir şekilde göndermeniz halinde, JACOBS DOUWE EGBERTS, bu materyalleri tamamıyla ve ücretsiz olarak kullanma, kopyalama ve/veya bunlardan ticari olarak yararlanma hakkına sahip olacak ve JACOBS DOUWE EGBERTS, bu materyaller ile ilgili herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.  

 

Tabi Olunan Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu Kullanıcı Şartları, münhasıran Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Varlığı ve geçerliliğine ilişkin ihtilaflar da dahil olmak üzere, bu Kullanıcı Şartları ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar, yasal gerekliliklerde aksi öngörülmedikçe, İstanbul mahkemeleri tarafından görülecek ve karara bağlanacaktır.

 

En son güncelleme tarihi: 14 Nisan 2023