JACOBS DOUWE EGBERTS TR GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni

Bu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ticari merkezi İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower No:10-12/97 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan JACOBS DOUWE EGBERTS TR GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ’ne (“JACOBS DOUWE EGBERTS”) ait olan www.jacobscoffee.com.tr internet sitesi için hazırlanmıştır.

Bu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metninin amacı, web sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. Web sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kullanılan çerezler işbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metninde açıklanan amaç ve yöntemler çerçevesinde kullanılacaktır.

 

1.   Çerezler ve izleme teknolojileri

JACOBS DOUWE EGBERTS ve üçüncü kişi iş ortaklarımız tarafından, size mümkün olan en iyi hizmeti sunmak,  internet sitesinin performansını iyileştirmek ve tercihlerinizi izlemek amacıyla  piksel, etiket, web işaretçisi gibi çerezler ve benzer teknolojiler (“çerezler”) ile diğer belirteçler kullanılmaktadır. Bu çerezler, kullanım tercihlerinizi hatırlamamıza, kullanıcı etkileşimlerini anlamamıza ve internet sitemizi ve pazarlama iletişimlerimizi kişiselleştirmemize de yardımcı olabilmektedir. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler; sizin bilgisayarınızdan daha önce internet sitemize erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir.

Lütfen unutmayın, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yerleştirilen içerik ve fonksiyonlarının kullanımı halinde, verileriniz Türkiye dışında işlenebilecektir. Bazı ülkelerde, yetkili mercilerin size haber vermeksizin ve yasal yollara başvuru hakkı tanımaksızın, güvenlik ve izleme amaçlı olarak verilere erişme riski bulunmaktadır.

JACOBS DOUWE EGBERTS tarafından yeterli düzeyde koruma olmayan üçüncü ülkelerdeki sağlayıcıların kullanılması ve sizin buna rıza göstermeniz halinde, bu üçüncü ülkeye aktarım, KVKK m.9’a göre gerçekleştirilmektedir.

 

Rıza göstermeniz / Rızanızı geri almanız (“Opt In / Opt Out”).

<çerez tercih paneli> ile herhangi bir zamanda bilgisayarınıza çerezlerin kaydedilmesi için vermiş olduğunuz izni geri alabilir veya çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın cookieleri otomatik olarak kabul ettiği ve cookie kabul etmemeniz halinde internet sitemizi kullanımınızın sınırlanabileceğini hususunda dikkatinizi çekmek isteriz.

1.1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Bu çerezler, internet sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamamaktadırlar. Bunlar normalde sadece, gizlilik tercihlerinizi ayarlamak, giriş yapmak veya formları doldurmak gibi bir hizmet talebine karşılık gelen, tarafınızca gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak ayarlanmaktadır. Tarayıcınızı, bu çerezleri bloke edecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayacaktır.

Bu çerezler normalde kimlik belirlemede kullanılabilecek bilgileri barındırmamaktadır. Bu çerezlerin kimlik bilgileriyle bağlantı kurmaya imkan sağladığı istisnai durumlarda verileri işleme amacı, meşru menfaate dayanmaktadır.

 

Çerez/ Sağlayıcı

 

Amaç

Saklama Süresi

 

Yeterli düzeyde veri

Koruma

Blueconic

Rıza Yönetimi Platformu

Veriler 1,5 yıl - veya – çerezler cihazdan silinirse veya rıza geri alınırsa daha kısa süreyle saklanır.

AB/AEB içerisinde işleme

One Trust

Rıza Yönetimi Platformu

Veriler 1 yıl - veya – çerezler cihazdan silinirse veya rıza geri alınırsa daha kısa süreyle saklanır.

 

AB/AEB içerisinde işleme

__RequestVerificationToken

Bu, sahtekarlık önleme çerezidir ve ASP.NET MVC teknolojileri kullanarak oluşturulan web uygulamaları tarafından ayarlanmaktadır.

 

Oturum

Kullanıcı hakkında hiçbir bilgi tutmamaktadır ve tarayıcı kapatıldığında ortadan kaldırılmaktadır.

ARRAffinity

Bu çerez, Windows Azure bulut platformu tarafından işletilen web siteleri tarafından ayarlanmaktadır. Bir tarama oturumunda ziyaretçinin sayfa taleplerinin aynı sunucuya yönlendirilmesini sağlamak üzere yük dengelemek için kullanılmaktadır.

Oturum

Veriler AB veri merkezlerinde saklanmaktadır. Yeterli düzeyde koruma.

1.2.

 İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, web sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Bu çerezler, internet sitemizin, tercihlerinizi hatırlamasına, kullanım deneyiminizi geliştirmemize ve sıklıkla erişilen belli bilgileri saklayarak, tepki hızı ve etkinliğini artırmaya olanak sağlamaktadır. Örneğin, görüntüleme tercihlerinizi (ör., dil, yazı tipi büyüklüğü), alışveriş sepetinizin içeriğini hatırlayan çerezler, yazı tipini ayarlamakta ve cihazınıza mükemmel olarak uyan duyarlı bir internet sitesi oluşturmakta veya kullandığınız arama terimlerini veya daha önce tercih ettiğiniz filtreleri hatırlamaktadır. Bu çerezlerin bazılarına izin vermemeyi tercih edebilirsiniz; ancak bu, siteyi kullanım deneyiminizi ve sunabileceğimiz hizmetleri etkileyebilecektir.

İşlevsel çerezler meşru menfaate dayalı olarak bilgisayarınıza kaydedilmektedir ve aşağıdaki amaçları içerebilir:

  • güvenli giriş için kullanıcıların doğrulanması;
  • dil, lokasyon, görüntülenecek arama sonucu sayısı vb. tercihleri kaydetmek;
  • arabellek boyutu ve ekranınızın çözünürlük detayları gibi, optimal video görüntüleme için gerekli olan ayarları kaydetmek;
  • internet sitemizin ve hizmetlerimizin kötüye kullanımını tespit etmek, örneğin art arda çok sayıda başarısız giriş denemesini kaydetmek.

Çerez/ Sağlayıcı

 

Amaç

Saklama Süresi

 

Yeterli düzeyde veri

koruma

Amazon

AWSALBCORS

Bu çerez AWS tarafından yönetilmektedir ve yük dengelemek için kullanılmaktadır.

7 Gün

AWSALB çerezleri şifrelenmiştir ve kimlik belirleyici bilgi içermemektedir.

Amazon

AWSALB

AWS ELB uygulaması yük dengeleyici

7 Gün

AWSALB çerezleri şifrelenmiştir ve kimlik belirleyici bilgi içermemektedir.

1.3. Analitik Çerezler

Analitik Çerezler sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını sayabilmek amacıyla kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Bu çerezler, internet sitesini kullanım tercihinizle ilgili anonim bilgi toplamaktadır. İnsanların internet sitemizi nasıl kullandığını istatistiksel olarak izlememize, çevrimiçi olarak sunduğumuz hizmetleri geliştirmemize ve belli sayfalar için farklı tasarım fikirlerini test etmemize olanak sağlayan bu çerezleri web analitiği amaçlı olarak kullanmaktayız.

Bu hizmetleri bizim için gerçekleştirmeleri amacıyla bağımsız ölçüm ve araştırma şirketleriyle çalışmaktayız, bu nedenle bu çerezlerin bazıları üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından konulabilmektedir. Bu üçüncü taraf sağlayıcılar ve ilgili çerezler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Üçüncü Taraf Sağlayıcı

Araçlar

Azami saklama süresi

Yeterli düzeyde veri koruma

Google Ireland Limited/ Google LLC ( USA )

Google Analytics

26 ay

Yeterli düzeyde veri koruma yoktur. Veriler GDPR Md. 49 (1a)’ya istinaden aktarılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Reklam ve Pazarlama Çerezleri & İzleme Teknolojileri

Reklam ve pazarlama çerezleri, internet sitemize reklam ortaklarımız tarafından yerleştirilebilmektedir. Reklam ve Pazarlama Çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Bu çerezler, ilgili reklam şirketleri tarafından, ilgi alanlarınıza dayalı olarak profilinizi çıkarmak ve size diğer sitelerdeki ilgili reklamları göstermek için kullanılabilmektedir. Bu çerezler doğrudan kişisel bilgi saklamamaktadır, ancak tarayıcınızın ve internet cihazınızın tanınmasına yararlar. Bu çerezlere izin vermezseniz, daha az kişiselleştirilmiş reklamlar deneyimlersiniz.

Ayrıca, internet sitelerimizdeki ziyaretinize dayalı olarak, pazarlama analitiği yapmamıza, özel hedef kitleler oluşturmamıza ve size diğer internet sitelerindeki kişiselleştirilmiş reklamları göstermemize olanak sağlayan cihazlar arası izleme teknolojilerini de kullanmaktayız.

Bu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, rıza banner aracılığıyla verilerinizin işlenmesine rıza vermeniz halinde, KVKK m.5(1)’e göre açık rızanızdır.

Rızanız isteğe bağlıdır ve herhangi bir zamanda geri alınabilir.

İzleme nasıl işlemektedir?

İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, aşağıda listelenen üçüncü-taraf sağlayıcıların, tarayıcınızın veya bilgisayar terminalinizin kimlik özelliklerini (ör. tarayıcı parmak izi) elde etmesi, IP adresinizi değerlendirmesi, bilgisayar terminalinizin kimlik özelliklerini (ör. çerezler) çıkarmaları veya kaydetmeleri veya münferit izleme piksellerine erişim sağlamaları mümkündür.

Münferit özellikler, bu üçüncü şahıslar tarafından, diğer internet sitelerinde sizin bilgisayar terminalinizi tanımak için kullanılabilir. Size, internet sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar esas alınarak reklamlar gösterilmesi için tarafımızca bu üçüncü-taraf sağlayıcılar görevlendirilebilir.

Cihazlar arası izleme ne anlama gelir?

Kullanıcı verilerinizle üçüncü-taraf sağlayıcıya giriş yaparsanız, farklı tarayıcıların ve son kullanıcı cihazlarının ilgili kimlik özellikleri arasında bağlantı kurulması mümkün olabilir. Örneğin, eğer üçüncü-taraf sağlayıcı, kullandığınız her dizüstü bilgisayar, masaüstü kişisel bilgisayar, akıllı telefon veya tablet için benzersiz bir kimlik belirteci yaratmışsa, bu münferit kimlik belirteçleri, siz giriş bilgilerinizi kullanarak üçüncü-taraf sağlayıcının sunduğu bir hizmete giriş yapar yapmaz birbirleriyle ilişkilendirilebilir. Bu, üçüncü taraf sağlayıcının, birden fazla cihazda reklam kampanyalarımızı hedeflemesine olanak sağlamaktadır.

Bu bağlamda hangi üçüncü-taraf sağlayıcılardan hizmet alıyoruz?

Reklam için birlikte çalıştığımız üçüncü-taraf sağlayıcılar aşağıda listelenmiştir. Eğer veriler bu bağlamda Türkiye dışında işlenirse, lütfen unutmayın, yerel mercilerin size bilgi vermeksizin ve yasal yollara başvuru hakkı tanımaksızın, güvenlik ve izleme amacıyla verilerinize erişme riski vardır. Yeterli düzeyde koruma olmayan üçüncü ülkelerdeki sağlayıcıları kullandığımızda, siz de rıza gösterirseniz, bu üçüncü ülkeye aktarım, KVKK m.9’a  göre gerçekleştirilmektedir.

 

Üçüncü Taraf Sağlayıcı

Araçlar

Amaç

Azami saklama süresi

Yeterli düzeyde veri koruma

Facebook (USA   ve/veya İrlanda)

Facebook Custom Audience

Hedef gruplar oluşturmak için Facebook’ta hedef kitle yaratmak ve yeni potansiyel müşteriler/benzerler bulmak üzere, web sitelerimizde insanların yaptığı işlemleri izlememize olanak sağlamaktadır.

İnsanların web sitemizden veya mobil uygulamamızdan Custom Audience’ta kalacağı maksimum süre 180 gündür. 180 günden sonra, web sitesi Custom Audience’ta olan insanlar, ör., web sitesini veya mobil uygulamayı tekrar ziyaret etmedikçe, çıkarılacaktır.

Yeterli düzeyde veri koruma yoktur. Veriler GDPR Md. 49 (1a)’ya istinaden aktarılmaktadır.

 Google LLC (USA)

DoubleClick Floodlight/ DoubleClick/ GA Audiences

DoubleClick Floodlight, dönüşümleri— sitemizi ziyaret eden kullanıcıların, reklamları izledikten veya tıkladıktan sonra yaptığı işlemleri —izlememize ve raporlamamıza ve kampanya etkinliğini raporlamamıza olanak sağlamaktadır.

 

DoubleClick, sitedeki davranışlara, kullanıcı özelliklerine ve dijital reklamlara olan ilgilere göre reklamları optimize etmemize olanak sağlamaktadır. Web sitelerde ve mobil cihazlarda dijital kampanyaları yönetmemize yardımcı olmaktadır.

 

GA Audiences, ürünlerimizle/hizmetlerimizle önceden ilgilenen insanlara yeniden ulaşmak ve yeniden pazarlama yapmak için Google Analytics’te hedef kitle oluşturmamıza olanak sağlamaktadır.

IP adresleri dokuz aydan sonra anonimleştirilmektedir ve çerezlerdeki veriler 18 aydan sonra anonimleştirilmektedir. Bu noktada kullanılmamaktadırlar.

Yeterli düzeyde veri koruma yoktur. Veriler GDPR Md. 49 (1a)’ya istinaden aktarılmaktadır.

YouTube / Google (USA)

RIZA

 

YouTube, Google’ın sahip olduğu, videoları barındırmak ve paylaşmak için kullanılan bir platformdur. YouTube, web sitelerine gömülü videolar aracılığıyla kullanıcı verisi toplamakta, ve bu veriler diğer Google hizmetlerinden elde edilen profil verisi ile toplulaştırılmakta, ve bunları geniş bir yelpazede kendi web sitelerindeki ve diğer web sitelerindeki web ziyaretçilerine hedefli reklam göstermek için kullanılmaktadır.

IP adresleri dokuz aydan sonra anonimleştirilmektedir ve çerezlerdeki veriler 18 aydan sonra anonimleştirilmektedir. Bu noktada kullanılmamaktadırlar.

Yeterli düzeyde veri koruma yoktur. Veriler GDPR Md. 49 (1a)’ya istinaden aktarılmaktadır.

YouTube / Google (USA)

VISITOR_INFO1_LIVE

Bu çerez, videoların izlenmesini takip etmek için benzersiz belirteç olarak kullanılmaktadır.

180 gün

Yeterli düzeyde veri koruma yoktur. Veriler GDPR Md. 49 (1a)’ya istinaden aktarılmaktadır.

YouTube / Google (USA)

YSC

 

YouTube, Google’ın sahip olduğu, videoları barındırmak ve paylaşmak için kullanılan bir platformdur. YouTube, web sitelerine gömülü videolar aracılığıyla kullanıcı verisi toplamakta, ve bu veriler diğer Google hizmetlerinden elde edilen profil verisi ile toplulaştırılmakta, ve bunları geniş bir yelpazede kendi web sitelerindeki ve diğer web sitelerindeki web ziyaretçilerine hedefli reklam göstermek için kullanılmaktadır.

Oturum

Yeterli düzeyde veri koruma yoktur. Veriler GDPR Md. 49 (1a)’ya istinaden aktarılmaktadır.

LinkedIn

LinkedIn Pixel

Pink Squid Ltd tarafından Kişiselleştirilmiş Reklam

2 yıl

Yeterli düzeyde veri koruma yoktur. Veriler GDPR Md. 49 (1a)’ya istinaden aktarılmaktadır.

1.5. Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 

İnternet sitemizde yer alan çerezler, bu sitede yayınlanan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası uygun olarak kullanılmaktadır. Çerezler üzerinden topladığımız veriler kimliğinizin belirlenmesi, şahsınız özelinde profilleme yapılması veya internet sitesi haricindeki web sitelerindeki faaliyetlerinizin takibi amacıyla kullanılmamaktadır.  Çerez kullanımı için verdiğiniz izinlerin dışında ve bu izinleri aşan bir kullanımın olduğunu düşünmeniz halinde Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen usule uygun olarak başvurunuzu, tarafımıza göndermek suretiyle bu husustaki soru, görüş, talep ve önerilerimizi şirketimize bildirebilirsiniz.

1.6. Çerezler Nasıl Yönetilir?

Web sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. İnternete erişmek için kullandığınız web tarayıcısının türünü ve sürümünü bilmiyorsanız, tarayıcınızın penceresinin üstündeki 'Yardım' düğmesine, ardından ise 'Hakkında' düğmesine tıklayın. Böylece istediğiniz ilgili bilgiler gösterilecektir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Tarayıcınızın penceresinin üstünde 'Araçlar' seçeneğine tıklayıp 'İnternet seçenekleri' öğesini seçin ve ardından 'Gizlilik' sekmesine tıklayın. Gizlilik seviyesinin Orta veya daha aşağısı olarak ayarlandığından emin olun, bu daha sonra tarayıcınızda çerezleri etkinleştirecektir. Orta üzerindeki ayarlar çerezleri devre dışı bırakacaktır.

Google Chrome (En son sürüm)

Tarayıcınızın penceresinin sağ üstündeki anahtar simgesine tıklayın ve 'Ayarlar' öğesini seçin. Altta 'Gelişmiş ayarları göster' düğmesine tıklayın ve 'Gizlilik' bölümünü bulun. 'İçerik ayarları' düğmesine tıklayın ve üstteki çerezler bölümünde, çerezleri etkinleştirmek için 'yerel verilerin ayarlanmasına izin ver' öğesini seçin. Çerezleri devre dışı bırakmak için lütfen 'Sitelerin verileri ayarlamasını engelle', 'Üçüncü taraf çerezleri ve site verilerini engelle' ve 'Tarayıcımı kapattığımda çerezleri ve diğer site ve eklenti verilerini temizle' seçeneklerini işaretleyin.

Mozilla Firefox

Tarayıcınızın penceresinin üstündeki 'Araçlar' sekmesine tıklayın ve Seçenekler bölümünü seçin. Sonra, görüntülenen katmanın üstündeki Gizlilik simgesini seçin. Çerezleri etkinleştirmek için 'Sitelerden çerezleri kabul et' seçeneğini işaretleyin. Çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen bu kutunun işaretini kaldırın.

Safari

Tarayıcınızın penceresinin sağ üstündeki dişli simgesine tıklayın ve 'Tercihler' öğesini seçin. Görüntülenen katmanın üstündeki 'Gizlilik' simgesine tıklayın. 'Üçüncü taraf ve reklam çerezlerini engelle' seçeneğini işaretleyin. Çerezleri tamamen devre dışı bırakmak istiyorsanız lütfen 'Asla' kutusunu işaretleyin. 

2.   Gömülü Videolar

İnternet sitelerimizde, sunucularımızda barındırılmayan videolar gömülü haldedir. Gömülü videolar içeren internet sitelerimize erişimin, üçüncü-taraf içeriğin otomatik olarak indirilmesine yol açmamasını sağlamak için ilk adım olarak, videoların yerel olarak barındırılan ön izleme resimleri gösterilmektedir. Böylelikle, üçüncü-taraf sağlayıcı herhangi bir bilgi elde etmemektedir.

Üçüncü-taraf sağlayıcının içeriği ancak siz ön izleme resmine tıkladıktan sonra indirilir. Bu, üçüncü şahsa, internet sitemize erişim sağladığınız bilgisini ve bu amaçla teknik olarak gereken kullanım verilerini sağlamaktadır. Ayrıca, bunun üzerine üçüncü-taraf sağlayıcı, izleme teknolojileri uygulayabilmektedir. Üçüncü-taraf sağlayıcının başkaca veri işlemesi üzerinde bizim herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır. Ön izleme resmine tıklayarak, üçüncü-taraf sağlayıcıdan içeriği indirmek için rıza göstermiş olursunuz.

Videoların gömülü olması, ön izleme resmine tıklayarak rıza göstermeniz şartıyla, KVKK m.5(1)’e göre açık rızanıza dayanmaktadır. Lütfen unutmayın, pek çok videonun gömülü olması, verilerinizin Türkiye dışında işlenmesine yol açabilir. Bazı ülkelerde, mercilerin size haber vermeden veya yasal yollara başvuru hakkı vermeden, güvenlik ve takip amaçlı olarak verilerinize erişim sağlaması riski bulunmaktadır. Yeterli düzeyde koruma olmayan üçüncü ülkelerdeki sağlayıcıları kullandığımızda ve siz rıza gösterdiğinizde, o üçüncü ülkeye aktarım KVKK m.9’a  göre gerçekleştirilmektedir.

 

Üçüncü Taraf

Sağlayıcı

Yeterli düzeyde veri koruma

Rızanın geri alınması

YouTube / Google (ABD)

Yeterli düzeyde veri koruma yoktur. Veriler KVKK m.9’a istinaden aktarılmaktadır.

Önizleme resmine tıklarsanız, üçüncü-taraf sağlayıcının içeriği hemen indirilmektedir.

Rızanızı geri almak için, banner’mız aracılığıyla tercihlerinizi değiştirmek için lütfen <rıza banner>a tıklayın (üçüncü şahıslarca veri işleme).

Vimeo (ABD)

Yeterli düzeyde veri koruma yoktur. Veriler KVKK m.9’a istinaden aktarılmaktadır.

Önizleme resmine tıklarsanız, üçüncü-taraf sağlayıcının içeriği hemen indirilmektedir.

Rızanızı geri almak için, banner’mız aracılığıyla tercihlerinizi değiştirmek için lütfen <rıza banner>a tıklayın (üçüncü şahıslarca veri işleme).

 

3.   Harita Hizmetleri

İnternet sitelerimizde, sunucularımızda barındırılmayan harita hizmetleri gömülü haldedir. Gömülü harita hizmetleri internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, üçüncü-taraf içeriğin otomatik olarak indirilmesini önlemek için ilk adım olarak, haritaların yerel olarak barındırılan ön izleme resimleri gösterilmektedir. Bu, üçüncü-taraf sağlayıcıya herhangi bir bilgi sağlamamaktadır.

Üçüncü-taraf sağlayıcının içeriği ancak siz ön izleme resmine tıkladıktan sonra indirilir. Bu, üçüncü şahsa, sitemize erişim sağladığınız bilgisini ve bu amaçla teknik olarak gereken kullanım verilerini sağlamaktadır. Üçüncü-taraf sağlayıcının başkaca veri işlemesi üzerinde bizim herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır.

Ön izleme resmine tıklayarak, üçüncü-taraf sağlayıcıdan içeriği indirmek için rıza göstermiş olursunuz.

Gömülü işlemenin yasal dayanağı, ön izleme resmine tıklamakla rızanızı önceden vermiş olmanız şartıyla KVKK m.5(1)’e göre açık rızanıza dayanmaktadır.

Lütfen unutmayın, bazı harita hizmetlerinin gömülü olması, verilerinizin Türkiye dışında işlenebileceği anlamına gelmektedir. Bazı ülkelerde, mercilerin size haber vermeden veya yasal yollara başvuru hakkı vermeden, güvenlik ve takip amaçlı olarak verilerinize erişim sağlaması riski bulunmaktadır. Yeterli düzeyde koruma olmayan üçüncü ülkelerdeki sağlayıcıları kullandığımızda ve siz rıza gösterdiğinizde, o üçüncü ülkeye aktarım KVKK m.9’a  göre gerçekleştirilmektedir.

4.   İlgili Kişilerin Talepleri Nelerdir?

Web sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini,“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun olarak,  veri sorumlusu şirketimiz Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.’nin merkezi İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower No:10-12/97 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden “İlgili Kişi Başvuru” açıklaması ile  privacy@jdecoffee.com e-posta adresine iletebilirsiniz.