JACOBS DOUWE EGBERTS TR GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”)

Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (“JACOBS DOUWE EGBERTS”) olarak, internet sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. JACOBS DOUWE EGBERTS olarak, internet sitemizi ziyaret edenlerin gizliliğini korumaya önem veriyoruz. İnternet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir.

Bu Politika internet sitemizi kullanımız sırasında topladığımız kişisel verilerinin işlenmesi ve gizliliğine ilişkin ilkelerimiz hakkında size bilgi vermektedir.  Politikayı dikkatle okumanızı rica ediyoruz. Bu Politika zaman zaman tarafımızca güncellenebilir. İşleme faaliyetlerimiz hakkında güncel bilgi almak için lütfen düzenli olarak bu Politikaya bakınız.

1.   Veri Sorumlusu

Bu internet sitesi, JACOBS DOUWE EGBERTS şirketler grubunun bir üyesi olan ve ticari merkezi İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower No:10-12/97 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan JACOBS DOUWE EGBERTS TR GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne (“JACOBS DOUWE EGBERTS”) ait olup, JACOBS DOUWE EGBERTS olarak bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizin veri sorumlusu konumundayız. İşbu Gizlilik Politikası, veri sorumlusu olarak kişisel bilgilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ikincil mevzuat olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun olacak şekilde ve tamamen şeffaf bir biçimde, hangi dayanakla ve nasıl işlediğimizi ortaya koymaktadır.

Bu Politikada, kişisel bilgilerinizi nasıl ve niçin topladığımız, sakladığımız, işlediğimiz ve aktardığımız açıklanmaktadır ve bu Politika:

 • web sitemizi ziyaret ederek;
 • haber bültenlerimize abone olarak;
 • diğer iletişim yollarıyla (müşteri hizmetleri, sosyal medya platformları dahil),

bizimle etkileşimlerinizde sizinle ilgili olarak topladığımız bütün kişisel bilgiler için geçerlidir.

2.   Kişisel verilerinizin toplanması ve kullanılması

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. JACOBS DOUWE EGBERTS’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Aşağıdaki bölümde, kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla, hangi yasal dayanaklara göre işlendiği ve verilerinizin tarafımızca ne kadar süreyle saklandığı hakkında bilgi bulacaksınız.

Aşağıdaki şartlardan bir veya daha fazlasının geçerli olduğu durum ve hallerde, verilerinizin işlenmesi için yasal bir dayanak söz konusu olacaktır:

 • Açık Rıza: İlgili kişinin bilgilerinin kullanılması için JACOBS DOUWE EGBERTS’e rıza vermiş olması (herhangi bir zamanda bu rıza geri alınabilir), KVKK m.5(1).
 • Kanunlarda Öngörülmesi: Kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunması, KVKK m.5(2)(a).
 • Fiili İmkansızlık: Fiili imkansızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması, KVKK m.5(2)(b).
 • Sözleşme: Kişisel verileri işleme faaliyetinin, JACOBS DOUWE EGBERTS ile girdiğiniz ve/veya girmek üzere olduğunuz bir sözleşmenin ifası ve talep ettiğiniz ürün veya hizmetlerin size sağlanması ile bağlantılı olarak gerekmesi, KVKK m.5(2)(e)
 • Hukuki Yükümlülük: JACOBS DOUWE EGBERTS’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması, KVKK m.5(2)(ç).
 • Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi: İlgili kişi tarafından kişisel verisinin alenileştirilmesi, KVKK m.5(2)(d).
 • Zorunluluk: Kişisel veri işleme faaliyetinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemin zorunlu olması, KVKK m.5(2)(e)
 • Meşru Menfaat: Kişisel veri işleme faaliyetinin yürütülmesinin JACOBS DOUWE EGBERTS veya üçüncü kişilerin meşru menfaatleri için zorunlu olması, KVKK m.5(2)(f). Bu durum ancak verilerinizi kullanma şeklimizin, gizliliğinizi önemli ölçüde etkilemeyeceğini düşündüğümüzde veya sizden bekleneceği zaman ya da bunun için zorunlu bir sebep olduğunda söz konusu olur.

 

3.   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; bu site üzerinden Şirketimiz ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları  ile sınırlı olarak aktarılabilecektir

4.   Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz JACOBS DOUWE EGBERTS tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar, satış mağazalarımızda doldurduğunuz formlar ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Politikada belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.   Saklama Süreleri

Bu Politika’da aksi belirtilmedikçe, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, ilgili işleme amaçları için artık gerekmediğinde ve silmeye engel yasal bir saklama yükümlülüğümüz bulunmadığında, JACOBS DOUWE EGBERTS iç prosedürlerince belirlenen sürelerin dolması ile tarafımızca silinecektir.

6.   Veri Kullanımı

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sunucumuz, web sitemizin kalitesini artırmak için kullanım verilerini istatistiksel amaçlarla geçici olarak değerlendirmektedir. Bu veriler arasında aşağıdakiler de bulunmaktadır:

- erişilen içeriğin adı ve adresi,

- bilgi talebinin tarihi ve saati,

- aktarılan veri hacmi,

- erişim durumu (içerik aktarıldı, içerik bulunamadı),

- kullanılan internet tarayıcısının ve işletim sisteminin özellikleri,

- bağlantı linki, yani siteye hangi sayfa üzerinden ulaştığınız,

- erişim sağlanan bilgisayarın IP adresi, kimlik bilgileriyle herhangi bir bağlantı kurulamayacak bir şekilde kısaltılmaktadır.

Yukarıda belirtilen internet sitesi log verileri yalnızca anonim şekilde değerlendirilecektir.

7.   Seçme Olanakları

Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir

8.   Bize Ulaşın

Bu internet sitesinde yer alan iletişim formumuzu doldurarak veya telefon numaramızı arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

İletişim formumuzu kullandığınızda, zorunlu olduğu belirtilen verileri bizimle paylaşmanız talep edilecektir.

KVKK m.5(2)(c)’ye dayalı olarak talebinize yanıt vermek için gereken bilgiler tarafımızca işlenecektir. Kendi isteğinizle bize sağladığınız bilgiler (* işaretli veri alanları) KVKK m.5(1)’e göre açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Formu göndermekle bu rızanızı beyan etmiş olursunuz.

Verileriniz sadece talebinize yanıt vermek için işlenecektir. Verileriniz, artık ihtiyaç kalmadığında ve saklamak için herhangi bir yasal yükümlülük kalmadığında silinecektir.

Müşteri Hizmetlerimize telefonla ulaştığınızda, aramanızın ses kayıtlarını, açık rızanıza dayalı olarak kaydedebiliriz. Bu konu ile ilgili olarak ayrıca ilgili telefon mesajında da bilgilendirileceksiniz. Veriler, müşteri hizmetleri taleplerinize yanıt vermek için kullanılacaktır. Görüşmeler kaydedildiğinde, veriler eğitim ve müşteri hizmetleri amaçlı olarak kullanılacaktır.

Verilerinizin işlenmesi KVKK m.5(2)(f)’ye göre meşru menfaate dayalı olduğunda, herhangi bir zamanda o veri işleme faaliyetine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bunun için lütfen künyedeki e-posta adresini kullanın.

Ayrıca kendi isteğinizle sağladığınız bilgilerin işlenmesine rızanızı herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz. Bunun için lütfen künyedeki e-posta adresini kullanın.

Müşteri Hizmetleri tarafından işlenen kişisel veriler, veri işleme amacını oluşturan sebebin ortadan kalkmasından itibaren 6 ay sonra silinir.

9.   Çerezler

www.jacobscoffee.com.tr adresinde yer alan web sitemizi ziyaretiniz süresince çerez (cookie) kullanımına açık rıza vermeniz durumunda kişisel verileriniz işlenmekte olup çerezler vasıtası ile tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. Web sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

10.   Captcha / Güvenlik Kodu

İnternet formlarımızı otomatik taleplerden korumak için, Google LLC tarafından sağlanan Google reCAPTCHA sistemini kullanmaktayız. Captcha fonksiyonu içerisinde spesifik bir işlem yapmanız veya belli onay kutucuklarına tıklamanız istenebilir. Bu bağlamda gereken kullanıcı girdisi ve gerekirse fare hareketleri, girdilerin bir insandan mı, otomatikleştirilmiş bir programdan mı geldiğini belirlemek için kullanılmaktadır.

Captcha fonksiyonu bir üçüncü şahıs tarafından sağlandığından, Captcha’nın görüntülenmesi üçüncü-taraf içeriğinin indirilmesine yol açacaktır. Bu, üçüncü şahsa, sitemize erişim sağladığınız bilgisini ve bu amaçla teknik olarak gereken kullanım verilerini sağlayacaktır. Üçüncü-taraf sağlayıcı tarafından verilerin başkaca işlenmesi üzerinde bizim herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır.

Bu veri işlemenin yasal dayanağı KVKK m.5(1)’e göre açık rızanızdır. reCAPTCHA ile kullanılan internet formlarımızı kullanarak, açık rızanızı beyan etmiş olursunuz. Bu sayfalarda buna dair bir gösterge yer almaktadır.

Lütfen unutmayın, Captcha fonksiyonunun kullanımı, verilerinizin Türkiye dışında işlenmesiyle sonuçlanabilir. Bazı ülkelerde, yetkili mercilerin size haber vermeksizin ve yasal yollara başvuru hakkı vermeksizin, güvenlik ve izleme amaçlı olarak verilere erişme riski bulunmaktadır.

Yeterli düzeyde koruma olmayan üçüncü ülkelerdeki sağlayıcıları kullandığımızda ve siz rıza gösterdiğinizde, bu üçüncü ülkeye aktarım KVKK m.9’a  göre gerçekleştirilmektedir.

11.   Sosyal Medya Eklentileri (Plugin)

İnternet sitemizde Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya eklentilerinin kullanımı söz konusu olabilir. Ancak, veri koruma gerekçesiyle bu sosyal medya eklentileri tarafımızca etkin-olmayan şekilde entegre edilmektedir. Dolayısıyla, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, siz istediğiniz sosyal medya platformuna bağlanan ön izleme resmine veya ikonuna tıklayarak ilgili sosyal eklentiyi etkileştirmediğiniz sürece sosyal medya hizmeti sağlayıcılarına herhangi bir veri aktarılmayacaktır.

Bir eklentiye tıklamanız halinde, ilgili sosyal medya platformu, internet sitelerimizi ziyaretiniz hakkında bilgi edinmektedir. Bu, ilgili sosyal medya hizmeti sağlayıcısında kayıtlı bir hesabınız olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Giriş yaptıysanız, veriler doğrudan sosyal medya profilinize atanabilir. Verilerinize dayalı olarak kullanıcı profili çıkarmak ve kişiselleştirilmiş reklam amaçlı olarak bu bilgileri kullanabilirler.

Üçüncü şahısların gizlilik politikalarından ve/veya uygulamalarından JACOBS DOUWE EGBERTS sorumlu değildir. Başka bir internet sitesini veya platformu etkin hale getirirken veya ona bağlantı kurarken, o site veya platformdaki gizlilik politikasını okumalısınız.

Bu entegrasyon için yasal dayanak, eğer ön izleme resmine tıklayarak rıza gösterdiyseniz, KVKK m.5(1)’e göre açık rızanızdır. Lütfen unutmayın, pek çok sosyal medya eklenti entegrasyonu, verilerinizin Türkiye dışında işlenmesi anlamına gelmektedir. Bazı ülkelerde, yetkili mercilerin size haber vermeksizin ve yasal yollara başvuru hakkı vermeksizin, güvenlik ve izleme amaçlı olarak verilere erişme riski bulunmaktadır.

Yeterli düzeyde koruma olmayan üçüncü ülkelerdeki sağlayıcıları kullanmamız ve sizin rıza göstermeniz halinde, o üçüncü ülkeye aktarım, KVKK m.9’a  göre gerçekleştirilmektedir.

Etkinleştirilmiş sosyal medya eklentileri tarafından kişisel verilerinizin artık işlenmesini istemezseniz, ilgili Sosyal medya eklentisinin ön izleme resmine veya ikonuna tıklamamak suretiyle, gelecekte işlenmesini önleyebilirsiniz.

12.   Haber Bültenine Abone Olma ve Haber Bülteni İletme

Haber bültenimizi almak için internet sitemize kaydolabilirsiniz. Lütfen unutmayın, haber bültenine kaydınızı tamamlamak için belli verilere (asgari olarak e-posta adresiniz) ihtiyaç duymaktayız.

Tarafınıza haber bültenimizi ancak KVKK m.5(1)’e göre açık rıza vermiş olmanız halinde gönderebiliriz. İnternet sitemizde haber bültenine kaydınızı tamamlamanızdan sonra, sağladığınız e-posta adresinde bir teyit e-postası alacaksınız (çifte onay).

Herhangi bir zamanda rızanızı geri alabilirsiniz. Rızanızı geri almanın kolay bir yolu, örneğin, her haber bülteninde yer alan ‘abonelikten çık’ bağlantısını kullanmaktır.

Verileriniz ve tercihleriniz, siz rızanızı geri alana kadar saklanır. Verileriniz, verilerin toplandığı tarihten veya son etkileşimden (bilgi talebi veya e-posta aracılığıyla bağlantıya  tıklama) 2 yıl sonra silinir.

Haber bültenine kaydolma sürecinin bir parçası olarak, ve yukarıda belirtilen verilere ek olarak, haber bültenimiz için kaydolduğunuzu kanıtlamak için gerektiği kadarıyla belli veriler de tarafımızca saklanmaktadır. Bu, kaydolduğunuz zamandaki IP adresinizin tamamının veya haber bülteni teyidinin, ve tarafımızca gönderilen teyit postasının bir kopyasının saklanmasını içerebilir.

Veri işlemenin yasal dayanağı, KVKK m.5(2)(f)’ye göre haber bülteni göndermemizin yasal olduğunu ispat edebilmeye yönelik meşru menfaatimizdir.

Haber bültenimize kaydolursanız, kayıt sürecinin bir parçası olarak, haber bültenini izlememeye devam etmemizi kabul etmenizi de isteyebiliriz.

KVKK m.5(1)’e göre gereken rızayı tarafımıza vermeniz halinde haber bültenlerimizde, tarafınıza gönderilen haber bültenine ulaştığınızı veya açtığınızı öğrenmemize ve hangi bağlantıya ne zaman tıkladığınızı belirlemek için haber bültenindeki bağlantıları bireyselleştirmemize olanak veren bireysel izleme teknolojisine yer verebiliriz.

13.   Ek Veri Aktarımları

KVKK m.5(2)(a)’ya göre kanunen zorunlu olmadıkça, KVKK m.5(2)(c)’ye göre sözleşmenizin amaçları için gerekmedikçe, KVKK m.12(2)’ye göre bir üçüncü şahıs bizim adımıza veri işleyici olarak hareket etmedikçe, JACOBS DOUWE EGBERTS, kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmayacak, satmayacak, aktarmayacak veya başka bir surette yaymayacaktır.

Kişisel verilerinizi:

 1. İştiraklerimize
 2. Müşavirler, danışmanlar ve denetçiler gibi dış hizmet sağlayıcılara açıklayabiliriz. Verilerinizi ayrıca, tarafımıza IT hizmetleri, pazarlama, finans, reklam, arşivleme ve doküman saklama gibi hizmetler sağlama konusunda bize destek olan, güvendiğimiz hizmet sağlayıcılarla da paylaşabiliriz.
 3. Yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler uyarınca gerektiğinde kamu kurumlarına veya devlet mercilerine açıklayabiliriz.

Gerektiğinde, uygun veri işleme sözleşmeleri ve aktarım mekanizmaları oluşturulmuştur. Üçüncü-taraf sağlayıcıların politikalarından ve uygulamalarından JACOBS DOUWE EGBERTS’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

14.    Veri Güvenliği

Verilerinizi yetkisiz erişime karşı olabildiğince kapsamlı bir şekilde korumak için teknik ve kurumsal tedbirler almaktayız. Bu tedbirler arasında, internet sayfalarımızda yer alan şifreleme prosedürleri bulunmaktadır. Verileriniz, bilgisayarınızdan sunucumuza ve sunucumuzdan bilgisayarınıza, TLS şifreleme kullanılarak internet üzerinden aktarılmaktadır.

Bunu, tarayıcınızın durum çubuğundaki kilit sembolünden ve adres satırının https:// ile başlamasından anlayabilirsiniz.

 

15.   İlgili şahıs olarak haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi nedeniyle, ilgili şahıs olarak KVKK’nın ilgili maddelerinde size belli haklar tanınmaktadır:

İlgili şahsın verilere erişim; verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme hakkı (KVKK m.11(1)(a),(b),(c))

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahipsiniz; verilerinizin işleniyor olması halinde, ayrıca, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi alma ve KVKK m.11(1)(c)’de belirtilen bilgileri talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı (KVKK m.11(ç))

Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme hakkına sahipsiniz.

Düzelttirme hakkı (KVKK m.11(d))

Kişisel verilerinizde yanlışlık olması halinde düzeltilmesini ve işleme amaçlarını dikkate alarak, eksik kişisel verilerinizin tamamlanmasını (gecikmeksizin ek bir beyan vermek suretiyle dahil) ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Sildirme hakkı (KVKK m.11(e))

KVKK m.7’de listelenen sebeplerden birisinin söz konusu olması halinde sizinle ilgili kişisel verilerin, gereksiz gecikme olmaksızın silinmesini veya yok edilmesini yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Rızanızı geri alma hakkı (KVKK m.5(1))

Eğer kişisel verileriniz sizin açık rızanıza dayalı olarak işleniyorsa, KVKK m.5(1)’e göre herhangi bir zamanda kişisel verilerinizin kullanımı için göstermiş olduğunuz rızanıyı geri alma hakkına sahipsiniz. Lütfen unutmayın, geri alma ancak geleceğe dönük olarak geçerlidir. Rızanın geri alınması öncesinde gerçekleşen veri işleme faaliyetleri, bundan etkilenmez.

Otomatik sistemler vasıtasıyla veri işleme faaliyetine itiraz hakkı (KVKK m.11(f))

Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir durumun ortaya çıkması halinde, verilerinizin bu suretle işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Zararın giderilmesini talep etme (KVKK m.11(g))

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru (KVKK m.13)

KVKK’nın 11’nci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacınıza yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı (KVKK m.14)

Kişisel verilerinizin kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak işlendiğini düşünüyorsanız, KVKK m.14’e göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

Hakların Kullanılması

Yukarıda aksi belirtilmedikçe, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun olarak,  veri sorumlusu şirketimiz Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.’nin merkezi İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower No:10-12/97 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden “İlgili Kişi Başvuru” açıklaması ile privacy@JDEcoffee.com e-posta adresine iletebilirsiniz.